דילוג למידע מוצר
1 מתוך 1

بهارات و عطارة السعيد

Syrian Mate مته سورية

Syrian Mate مته سورية

מחיר רגיל 18.00 ₪ (شيكل)
מחיר רגיל מחיר מבצע 18.00 ₪ (شيكل)
מבצע אזל המלאי

"Syrian Mate" refers to a traditional Syrian drink, a variation of yerba mate, known for its unique flavor and cultural significance. This invigorating beverage is a blend of dried leaves and twigs from the yerba mate plant, often brewed in a special gourd and sipped through a metal straw called a bombilla. The Syrian mate is cherished for its earthy, herbal taste, offering a refreshing and slightly bitter profile that energizes and soothes simultaneously. It's not just a drink; it embodies a ritual, a communal experience where sharing a cup of Syrian mate transcends mere refreshment, fostering bonds and conversations steeped in tradition and warmth.

الـ "سوريان ماتيه" هو مشروب تقليدي سوري، وهو نوع من شاي الييبا ماتيه المعروف بطعمه الفريد والأهمية الثقافية لدى السوريين. يُعد هذا المشروب المنعش من مزيج أوراق وأغصان مجففة من نبات الييبا ماتيه، غالباً ما يُحضر في قرع خاص ويُشرب منه من خلال مصفاة معدنية تُسمى بومبيا. يُحبب السوريان ماتيه لطعمه العشبي والأرضي، حيث يقدم مذاقاً منعشاً ومُرًا بشكل طفيف ينعش ويهدئ في آن واحد. إنه ليس مجرد مشروب، بل يجسد طقوساً وتجربة اجتماعية حيث تتجاوز مشاركة فنجان من السوريان ماتيه مجرد التجديد، بل تعزز الروابط الاجتماعية والمحادثات الممتزجة بالتقاليد والدفء.


צפייה בפרטים המלאים